Type your search keyword, and press enter

Unga uppmärksammar biologisk mångfald och fångar vårtecken i Trelleborg

Nu börjar fotografierna, skapade av barn och unga Trelleborg, att strömma in till fottävlingen och fotoutställningen. Under cykel- eller promenaden har de skärpt naturblicken och fångat in myllret av djur- och växter som skapar fungerande ekosystem.

Genom utmaningen ges möjlighet för lärare att samtala med barn och unga varför biologisk mångfald är så betydelsefullt. VI samarbetar med WWF som samarbetar med FN-konventionen om biologisk mångfald med målet att alla människor senast år 2020 ska förstå varför biologisk mångfald är så viktigt – och hur vi kan rädda den. (WWF)

”Släck ljuset för en ljusare framtid”

Den mest och kanske bäst utbildade delen av jordens befolkning är den som påverkar jordens miljö mest negativt (Charles Hopkins (2007), ordförande för Unescos Education för a Sustainable Development.)

Juniorkampanjen Tillsammans för planeten är skapad av barn och unga i Trelleborg när de skrev remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan. Kampanjen pågår i anslutningen till den internationella klimatgemenskapen Earth Hour där årets tema är biologisk mångfald.

En av skolans viktiga uppgifter är att utbilda barn och unga så att de förstår hur komplexa globala hållbarhetsfrågor är. Det är därför framgångsrikt att arbeta med verkliga uppdrag som inte anpassas för att ”passa in” i skolans många gånger förenklade perspektiv. Det finns inga enkla svar på komplexa hållbarhetsfrågor. När vi arbetar med lärande för hållbar utveckling har vi siktet inställt på att utveckla djupa kunskaper, men också att utveckla viktiga framtidsförmågor, bland annat aktiv handlingskompetens. ”En utvecklad handlingskompetens innebär att elever kan kritsikt kan värdera olika alternativa perspektiv, vilket gör att de kan välja sin väg mot en hållbar framtid, både som enskild individ och som samhällsmedborgare” (Sund & Sund (2017) Hållbar utveckling. Liber).

Läs mer i lokaltidningen om hur Trelleborgs kommun anslöt sig till Earth Hour gemenskapen: Rådhuset och vattentornet släcks ner under Earth Hour.


En glädjande överraskning

”För du och naturen hör ihop” – Earth Hour (WWF)

Vilken glädje när vi i dag under pågående undervisning fick ta emot ett paket av Germund på WWF. Wow, så fina, blev utropet! Tröjorna ska vi använda under juniorkampanjen som pågår under Earth Hour veckan. Läs mer om Earth Hour i WWF informationsfolder. Skriv ut, prata om Earth Hour och sätt upp den i skolan så alla kan ta del av informationen. Det gör vi!

Från remissyttrande till juniorkampanj

Elever från olika gymnasieprogram har under läsåret 2017/2018 tillsammans skrivit remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan och ska under våren 2019 genomföra ett av förslagen i handlingsplanen som rör kunskapsutveckling och medborgardialog, likaså medvetengöra och utbilda kommuninvånarna om hållbar utveckling i synnerhet mål 13.

Förslaget är en juniorkampanj; se bifogad bild, som elever i ett team planerar, genomför och följer upp. Det sker i samband med Earth Hour och i samarbete med WWF. Kampanjen är en utmaning; gymnasielever utmanar grundskolelever att ta cykeln till skolan, till fritidsaktiviteter m.m. under vecka 13 och samtidigt skärpa naturblicken. Vi samarbetar, som sagt, med WWF samt med avdelningen för hållbar utveckling i Trelleborg. I följande blogg kommer inspiration att delas. Det är också via bloggen som foto laddas upp till tävlingen: https://klimatvannerna.sustainablestories.se

Mer information kommer inom kort. Skicka gärna informationen till rektorer, förstelärare och processledare som kan uppmana lärare att lyfta in utmaningen i undervisningen. 

Följ utmaningen via bloggen som uppdateras löpande!