Den mest och kanske bäst utbildade delen av jordens befolkning är den som påverkar jordens miljö mest negativt (Charles Hopkins (2007), ordförande för Unescos Education för a Sustainable Development.)

Juniorkampanjen Tillsammans för planeten är skapad av barn och unga i Trelleborg när de skrev remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan. Kampanjen pågår i anslutningen till den internationella klimatgemenskapen Earth Hour där årets tema är biologisk mångfald.

En av skolans viktiga uppgifter är att utbilda barn och unga så att de förstår hur komplexa globala hållbarhetsfrågor är. Det är därför framgångsrikt att arbeta med verkliga uppdrag som inte anpassas för att ”passa in” i skolans många gånger förenklade perspektiv. Det finns inga enkla svar på komplexa hållbarhetsfrågor. När vi arbetar med lärande för hållbar utveckling har vi siktet inställt på att utveckla djupa kunskaper, men också att utveckla viktiga framtidsförmågor, bland annat aktiv handlingskompetens. ”En utvecklad handlingskompetens innebär att elever kan kritsikt kan värdera olika alternativa perspektiv, vilket gör att de kan välja sin väg mot en hållbar framtid, både som enskild individ och som samhällsmedborgare” (Sund & Sund (2017) Hållbar utveckling. Liber).

Läs mer i lokaltidningen om hur Trelleborgs kommun anslöt sig till Earth Hour gemenskapen: Rådhuset och vattentornet släcks ner under Earth Hour.