Digital fotoutställning

Den 22 maj, i samband med den biologiska mångfaldens dag, är det premiär för den digitala fotoutställningen Tillsammans för planeten – flora och fauna i Trelleborg skapad av barn och unga i Trelleborgs kommun i samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

Den biologiska mångfaldens dag

FN utsåg 2002 den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om mångfalden av arter och dess betydelse för vår överlevnad.

Tillsammans för planeten – flora och fauna i Trelleborg

Fotografierna har vi tagit antingen under cykelkampanjen i samband med Earth Hour eller under våra stadsvandringar med fokus på God bebyggd miljö. Fler bilder publiceras i samband med den biologiska mångfaldens dag, så håll utkik!