Cykelutmaning & ArtRally

Den 22 maj, i samband med den biologiska mångfaldens dag, är det premiär för den digitala fotoutställningen Tillsammans för planeten – flora och fauna i Trelleborg skapad av barn och unga i Trelleborgs kommun i samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

Den biologiska mångfaldens dag

FN utsåg 2002 den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om mångfalden av arter och dess betydelse för vår överlevnad.

Tillsammans för planeten – flora och fauna i Trelleborg

Fotografierna har tagits antingen under cykelkampanjen i samband med Earth Hour, under stadsvandringar med fokus på God bebyggd miljö och under Europeiska Trafikantveckan.

Var med i fototävlingen!

Bilderna som skickas in är med i årets fototävling. Sista dag att skicka in bidrag är den 22 september.