Type your search keyword, and press enter

Invigning av utställningen ”Övre – En stadsdel full av energi”

Runt Övre och Stadsparkskvarteren kommer en ny levande del av centrum att växa fram. Under våren har barn och unga lärt sig mer om miljömålet God bebyggd miljö, medborgardialog och biologisk mångfald då de fick i uppdrag av kommunen att ge röst kring vad som är en god bebyggd miljö för dem. Målet är både att tillvarata deras synpunkter och när så är möjligt inarbeta dessa i styrdokumentet för god bebyggd miljö. Den 28 maj berättar eleverna mer om processen och deras idéer för en hållbar stadsdel. Länk till lunchmötet.

Den nya stadsdelen kommer att binda samman intilliggande områden med varandra med en bebyggelse som lever upp till moderna krav på skön arkitektur, god tillgänglighet samt en god och trygg boendemiljö både inomhus och utomhus.

Utställningen om Övre – en stadsdel full av energi finns på Trelleborgs museum och invigs den 10 maj.

Trelleborgs flora och fauna

Vi främjar en god livsmiljö för oss människor genom en rik variation av djur, växter och fungerande ekosystem omkring oss i staden. Hur kan vi skapa hållbara stadsmiljöer som fungerar för både människor och växt- och djurlivet?

Barn och unga utforskar genom vårt arbete med Sveriges miljömål God bebyggd miljö och uppbyggnaden av den nya stadsdelen Övre och stadsparkskvarteret.

Barn och unga lyfter en hållbar stadsdel full av energi

Tanken är att Övre ska bli en hållbar stadsdel full av energi – Att ha med barn- och ungdomsperspektivet i stadsplaneringen är därför av stor vikt för att främja god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

I fredags var elever från olika gymnasieprogram på utforskande stadsvandring tillsammans med landskapsarkitekten Hanna Elgåker. Tanken är att de utifrån medborgardialogkonceptet får ge förslag på hur deras närområde kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet presenteras den 28 maj under en samskapande lunchträff på Trelleborgs museum – Övre en stadsdel full av energi – Trelleborgs kommun.

Genom aktiviteten, som ingår i Skåne Innovation Week, medverkar vi till ett mer innovativt Skåne: Ungas tankar och idéer för God bebyggd miljö och ett hållbart samhälle.

Hoppas vi ses!

Trelleborgs museum, den 28 maj kl. 12.00

Unga uppmärksammar biologisk mångfald och fångar vårtecken i Trelleborg

Nu börjar fotografierna, skapade av barn och unga Trelleborg, att strömma in till fottävlingen och fotoutställningen. Under cykel- eller promenaden har de skärpt naturblicken och fångat in myllret av djur- och växter som skapar fungerande ekosystem.

Genom utmaningen ges möjlighet för lärare att samtala med barn och unga varför biologisk mångfald är så betydelsefullt. VI samarbetar med WWF som samarbetar med FN-konventionen om biologisk mångfald med målet att alla människor senast år 2020 ska förstå varför biologisk mångfald är så viktigt – och hur vi kan rädda den. (WWF)

Ta cykeln och upptäck det gröna Trelleborg

För ett antal veckor sedan fick eleverna i uppdrag att undersöka lokala hållbarhetsfrågor och producera egna reportage som kopplas till ekologisk hållbarhet. Mattias som gjort ett reportage om den lokala kampanjen Tillsammans för planeten tävlar i Unga reportar och kategorin fotoreportage. Unga Reportrar är en del av det internationella skolprogrammet Young Reporters for the Environment som finns i 34 olika länder och drivs av FEE, Foundation for Environmental Education.

Här genomför han sin muntliga presentation i grupp och kommer inom kort få sitt reportage publicerat i webbtidningen The Magazine. Fotoreportaget fick endast innehålla 150 ord. Utifrån reportaget skapades den muntliga presentationen som skulle vara cirka 5 minuter lång.

Budskapet i hans presentation är att vi behöver utveckla kunskaper för att kunna göra skillnad gällande klimatet. Det som är bra för klimatet är också bra för vår hälsa, som i denna kampanj att ta cykeln istället för att åka bil. Ta del av fotoreportaget Cykeln väntar på dig – Unga reportrar i Kim Walls fotspår.

I denna svenska kursen lär jag mig nya saker hela tiden. Vi arbetar konstant utifrån de globala målen och repeterar varför det är viktigt att bekämpa klimatförändringar och världens problem. Mitt reportage var intressant och lärorikt. Väldigt utmanande att skriva ner en nyanserad text med kvalite på endast 150 ord. Dock ett case som jag gärna arbetar med en gång till.  – Mattias

”Släck ljuset för en ljusare framtid”

Den mest och kanske bäst utbildade delen av jordens befolkning är den som påverkar jordens miljö mest negativt (Charles Hopkins (2007), ordförande för Unescos Education för a Sustainable Development.)

Juniorkampanjen Tillsammans för planeten är skapad av barn och unga i Trelleborg när de skrev remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan. Kampanjen pågår i anslutningen till den internationella klimatgemenskapen Earth Hour där årets tema är biologisk mångfald.

En av skolans viktiga uppgifter är att utbilda barn och unga så att de förstår hur komplexa globala hållbarhetsfrågor är. Det är därför framgångsrikt att arbeta med verkliga uppdrag som inte anpassas för att ”passa in” i skolans många gånger förenklade perspektiv. Det finns inga enkla svar på komplexa hållbarhetsfrågor. När vi arbetar med lärande för hållbar utveckling har vi siktet inställt på att utveckla djupa kunskaper, men också att utveckla viktiga framtidsförmågor, bland annat aktiv handlingskompetens. ”En utvecklad handlingskompetens innebär att elever kan kritsikt kan värdera olika alternativa perspektiv, vilket gör att de kan välja sin väg mot en hållbar framtid, både som enskild individ och som samhällsmedborgare” (Sund & Sund (2017) Hållbar utveckling. Liber).

Läs mer i lokaltidningen om hur Trelleborgs kommun anslöt sig till Earth Hour gemenskapen: Rådhuset och vattentornet släcks ner under Earth Hour.


Cykeln väntar på dig! – Unga reportrar i Kim Walls fotspår

Den 12 februari mötte Ingrid Wall elever på Söderslättsgymnasiet för att berätta om Kim Wall – en talangfull journalist som ville göra världen lite bättre. Läs mer Unga reportrar på Söderslättsgymnasiet går i Kim Walls fotspår – Trelleborgs kommun.

Hennes journalistiska arv skall berika och inspirera unga reportrar att utforska världen och skapa berättelser för en hållbar framtid. Elevernas uppdrag har gått ut på att prova på att vara journalister – ge sig ut i närsamhället för att utforska viktiga hållbarhetsfrågor och presentera nya lösningar. Uppdragen har kopplats samman med våra värdeskapande projekt som kopplas till Agenda 2030. Dessutom kopplas samtliga projekt till det internationella poesiprojektet Poesi för en hållbar framtid.

Mattias Karlsson, HA17, medskapare av Global Quiz och medförfattare till e-boken Tankar om vår tid av 14 unga har skapat ett fotoreportage av den lokala utmaningen Tillsammans för planeten – Cykelutmaning och ArtRally som genomförs i Trelleborg i samband med världskampanjen Earth Hour. Han tävlar med sitt fotoreportage i den nationella tävlingen Unga reportrar för ett hållbart samhälle

Här är Mattias fotoreportage som enligt reglerna för tävlingen max får innehålla 150 ord:

Vi lever i en värld där det sker negativa konsekvenser av att vi människor inte gör rätt val. Att ta cykeln istället för bilen är ett smart hållbart val som hjälper vår värld att läka dess sår. Bilindustrin gör framsteg som tar ansvar genom att producera miljövänliga bilar. Stora organisationer som FN sätter upp nya mål som ska gynna världen. Vi människor måste också agera och praktiskt göra skillnad. 

Greta Thunberg är ett bra exempel en ung flicka som tar ett stort ansvar för ekologisk hållbarhet. Hon driver en stark kamp och vi borde ta efter.

I Trelleborg arrangeras en kampanj “Tillsammans för planeten”. Syftet är att cykla istället för att åka bil och fånga naturen i en bild. Jag hoppas barn, ungdomar samt vuxna från Trelleborg deltar i denna kampanj och tillsammans strävar efter ett bättre klimat.

Foto och text:Mattias Karlsson, Söderslättsgymnasiet Trelleborg

Länkar till blogg och kampanjen

Tillsammans för planeten – Ungas engagemang för klimatet och biologisk mångfald

Aktuell hållbarhet (2019) Greta äger på sociala medier – 260 000 fler följare än Al Gore

Övriga källor 

Världsnaturfonden. Mänsklig påverkan. 28/2/2019 

En glädjande överraskning

”För du och naturen hör ihop” – Earth Hour (WWF)

Vilken glädje när vi i dag under pågående undervisning fick ta emot ett paket av Germund på WWF. Wow, så fina, blev utropet! Tröjorna ska vi använda under juniorkampanjen som pågår under Earth Hour veckan. Läs mer om Earth Hour i WWF informationsfolder. Skriv ut, prata om Earth Hour och sätt upp den i skolan så alla kan ta del av informationen. Det gör vi!

Från remissyttrande till juniorkampanj

Elever från olika gymnasieprogram har under läsåret 2017/2018 tillsammans skrivit remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan och ska under våren 2019 genomföra ett av förslagen i handlingsplanen som rör kunskapsutveckling och medborgardialog, likaså medvetengöra och utbilda kommuninvånarna om hållbar utveckling i synnerhet mål 13.

Förslaget är en juniorkampanj; se bifogad bild, som elever i ett team planerar, genomför och följer upp. Det sker i samband med Earth Hour och i samarbete med WWF. Kampanjen är en utmaning; gymnasielever utmanar grundskolelever att ta cykeln till skolan, till fritidsaktiviteter m.m. under vecka 13 och samtidigt skärpa naturblicken. Vi samarbetar, som sagt, med WWF samt med avdelningen för hållbar utveckling i Trelleborg. I följande blogg kommer inspiration att delas. Det är också via bloggen som foto laddas upp till tävlingen: https://klimatvannerna.sustainablestories.se

Mer information kommer inom kort. Skicka gärna informationen till rektorer, förstelärare och processledare som kan uppmana lärare att lyfta in utmaningen i undervisningen. 

Följ utmaningen via bloggen som uppdateras löpande!