Elever från olika gymnasieprogram har under läsåret 2017/2018 tillsammans skrivit remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan och ska under våren 2019 genomföra ett av förslagen i handlingsplanen som rör kunskapsutveckling och medborgardialog, likaså medvetengöra och utbilda kommuninvånarna om hållbar utveckling i synnerhet mål 13.

Förslaget är en juniorkampanj; se bifogad bild, som elever i ett team planerar, genomför och följer upp. Det sker i samband med Earth Hour och i samarbete med WWF. Kampanjen är en utmaning; gymnasielever utmanar grundskolelever att ta cykeln till skolan, till fritidsaktiviteter m.m. under vecka 13 och samtidigt skärpa naturblicken. Vi samarbetar, som sagt, med WWF samt med avdelningen för hållbar utveckling i Trelleborg. I följande blogg kommer inspiration att delas. Det är också via bloggen som foto laddas upp till tävlingen: https://klimatvannerna.sustainablestories.se

Mer information kommer inom kort. Skicka gärna informationen till rektorer, förstelärare och processledare som kan uppmana lärare att lyfta in utmaningen i undervisningen. 

Följ utmaningen via bloggen som uppdateras löpande!