Om oss

Vi som arbetar med det samskapande projektet Tillsammans för planeten, är ungdomar från olika program på Söderslättsgymnasiet. I ämnet svenska och svenska som andraspråk arbetar vi genomgående med FN:s globala mål för hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling.

Bakgrund

Våren 2018 fick vi ett uppdrag av kommunen som gick ut på att ta del av förslaget till Trelleborgs nya klimatanpassningsplan och skriva ett remissvar. I remissyttrandet lämnade vi förslag på åtgärder, varav några skrevs in kommunens handlingsplan. Bland annat var ett av förslagen att genomföra en juniorkampanj för att bidra till kunskapsutveckling och medborgardialog, likaså medvetengöra och utbilda barn, unga och vuxna om hållbar utveckling; i synnerhet det som rör klimatfrågan.

Från idé till handling

Våren 2019 gick vi från ord till handling och genomförde juniorkampanjen i samband med Earth Hour som infaller sista dagen i mars varje år. Kampanjen innebär att vi, Söderslättsgymnasiets elever utmanar grundskolornas elever att ta cykeln istället för att åka bil och samtidigt skärpa naturblicken och fånga in den biologiska mångfalden i Trelleborg. Läs mer om utmaningen genom att klicka på länken: Tillsammans för planeten – Cykelutmaning och ArtRally.

Uppdraget att skriva remissyttrande och att genomföra en insats i handlingsplanen har mynnat ut i ytterligare ett lärorikt uppdrag för oss. Det betydelsefulla barnrätts- och ungdomsperspektivet vid beslutsfattande har åter igen lyfts fram av kommunen. Det rör Sveriges miljömål God bebyggd miljö. Vi, elever, har fått ge röst kring den nya stadsdelen Övre och stadsparkskvarteren som ska byggas med start 2020. Målet syftar till att uppnå en hållbar utveckling i den nybyggda miljön där de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna vägs in. Ta del av process och resultat genom att klicka på länken: Övre – En stadsdel full av liv.

Ansvarig för sidan: Maria Glawe