Vi främjar en god livsmiljö för oss människor genom en rik variation av djur, växter och fungerande ekosystem omkring oss i staden. Hur kan vi skapa hållbara stadsmiljöer som fungerar för både människor och växt- och djurlivet?

Barn och unga utforskar genom vårt arbete med Sveriges miljömål God bebyggd miljö och uppbyggnaden av den nya stadsdelen Övre och stadsparkskvarteret.