Tanken är att Övre ska bli en hållbar stadsdel full av energi – Att ha med barn- och ungdomsperspektivet i stadsplaneringen är därför av stor vikt för att främja god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

I fredags var elever från olika gymnasieprogram på utforskande stadsvandring tillsammans med landskapsarkitekten Hanna Elgåker. Tanken är att de utifrån medborgardialogkonceptet får ge förslag på hur deras närområde kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet presenteras den 28 maj under en samskapande lunchträff på Trelleborgs museum – Övre en stadsdel full av energi – Trelleborgs kommun.

Genom aktiviteten, som ingår i Skåne Innovation Week, medverkar vi till ett mer innovativt Skåne: Ungas tankar och idéer för God bebyggd miljö och ett hållbart samhälle.

Hoppas vi ses!

Trelleborgs museum, den 28 maj kl. 12.00