Runt Övre och Stadsparkskvarteren kommer en ny levande del av centrum att växa fram. Under våren har barn och unga lärt sig mer om miljömålet God bebyggd miljö, medborgardialog och biologisk mångfald då de fick i uppdrag av kommunen att ge röst kring vad som är en god bebyggd miljö för dem. Målet är både att tillvarata deras synpunkter och när så är möjligt inarbeta dessa i styrdokumentet för god bebyggd miljö. Den 28 maj berättar eleverna mer om processen och deras idéer för en hållbar stadsdel. Länk till lunchmötet.

Den nya stadsdelen kommer att binda samman intilliggande områden med varandra med en bebyggelse som lever upp till moderna krav på skön arkitektur, god tillgänglighet samt en god och trygg boendemiljö både inomhus och utomhus.

Utställningen om Övre – en stadsdel full av energi finns på Trelleborgs museum och invigs den 10 maj.