Övre – En stadsdel full av liv

Hur skapas förutsättningar för en hälsosam livsmiljö och hur stärker vi barnrätts- och ungdomsperspektivet i stadsplaneringen?

I projektet har vi bildat ett ungdomsråd med uppgiften att dela med oss av hur vi ser på vår närmiljö och vad som skulle kunna bidra till god bebyggd miljö. Vi har arbetat utifrån fyra teman som kommunen identifierat:

  • Planering- och byggnation
  • Hälsa- och välmående
  • Framkomlighet
  • Resurser och naturtillgångar

Några aktiviteter i undervisningen har varit att kritiskt granska artiklar i tidningar och på webben, arbetat med referat, samtalat om intressekonflikter, tagit del av detaljplaner och ritningar, haft dialoggrupper, områdesvandring och kreativa aktiviteter. Under processerna har vi haft stöd av landskapsarkitekten Hanna Elgåker, Länsstyrelsen Skåne. Genom hennes närvaro har vi fått veta mer om vad en landskapsarkitekt gör. Vidare har aktiviteterna syftat till att stärka förmågan att genomföra undersökande, utredande och reflekterande arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att kommunicera resultatet genom olika uttryckssätt. 


Kreativ workshop på Söderslättsgymnasiet

37 barn från årskurs 5 på Bäckaskolan besökte 20 elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet för att berätta om sina olika idéer och samskapa kring hållbar stadsutveckling. Dessutom fick de möta Hanna Elgåker från Länsstyrelsen Skåne och bland annat lära sig mer om vad en landskapsarkitekt gör. 

Vi skulle ge oss ut på stadsvandring och känna in området med alla sinnen, sitta på filt i stadsparken och skapa framtidens ”Övre – en stadsdel full av liv”, men det regnade för mycket. Samma innehåll, men inomhus fick gå an. Det blev ett flerstämmigt möte och intressant resultat frambringades. När jag och Hanna gick igenom alla ritningar och idéer såg vi ett mönster och det ska vi berätta mer detaljrikt om när vi ses under en samskapande lunchträff på Trelleborgs museum den 28 maj. Kom gärna och lyssna!

Vi kan redan nu avslöja att barn och unga har människan och naturens bästa i fokus. Trygghet, hälsa (rörelse och aktivitet) och kultur är viktigt. Likaså öppna, inkluderande mötesplatser som inbjuder till lek och trivsel. Jag blev så varm i hjärtat när jag åter igen fick se hur mycket det betyder för barn och unga att få vara med och ge röst kring viktiga samhällsfrågor och lära sig om hållbar utveckling.