Remissyttrande på klimatanpassningsplan

Klimatet förändras och det påverkar oss – Remissvar till klimatanpassningsplan Läsåret 2017/2018

Av kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling i Trelleborg fick vi elever från olika gymnasieprogram möjlighet att ta del av förslaget till klimatanpassningsplan och ta oss an uppgiften att skriva ett remissvar. Uppgiften var designad som ett värdeskapande projekt som kopplas samman med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030. Syftet är att utveckla betydelsefulla kompetenser som exempelvis den kommunikativa förmågan, kreativitet, kritiskt tänkande, samarbete och handlingskompetens. Vi lär oss samtidigt om de globala målen för hållbar utveckling.

POP UP- undervisning och samarbete med avdelningen för hållbar utveckling i Trelleborg

Den 29 maj besökte Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun undervisningen. Då var det genrep inför POP UP- undervisningen den 31/5 i mediateket. Anitha berättade om klimatanpssningsplanen och om kommunal demokrati. Den 31 maj, i samband med Skåne Innovation Week 2018, genomförde vi muntliga presentationer som synliggjorde våra olika hållbarhetsprojekt och vad vi lärt oss. En jounalist och fotograf var med oss under dagen för att följa våra redovisningar.

Det kom glädjande nyheter från Anitha Ljung

I regionala utvecklingsnämndens yttrande framgår att de anser att medborgardialogen är värdefull och tyder på nytänkande. De var intresserade av att ta del av våra synpunkter. Det var också Länsstyrelsen, vilket känns roligt. Våra tankar och idéer blir viktiga i ett så mycket större sammanhang utanför det pedagogiska rummet i skolan. Så här berättar Anitha vidare:

Region Skåne ser det som bra och värdefullt, men också nytänkande, att även medborgardialogen lyfts fram i planen. Att göra medborgarna delaktiga i klimatanpassningsplanen skapar förutsättningar för förståelse och acceptans för åtgärderna. Delaktighet är också i sig en viktig hälsofrämjande faktor i sig. Det är också föredömligt att kommunen anlägger ett Barnperspektiv på planen. Det är ju också en avgörande framtidsfråga för barnen. Därför har kommunen utsett ett gymnasium som remissinstans för den planen. Det vore intressant att ta del av de synpunkter som ungdomar lämnar.

Läs mer:

Ungdomar är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg

Lär sig ta plats i samhället

Klimatanpassningsplan Trelleborgs kommun