Den biologiska mångfaldens dag

Vi samtalar om den biologiska mångfaldens dag och utforskar förslag på insatser som gör skillnad för klimatet och den biologiska mångfalden. Genom att arbeta med multimodala texter, dvs. läst digitala artiklar, tittat på filmklipp och bilder har vi tränat på förmågan att läsa digitala texter utifrån ett kritiskt perspektiv och att bli säkrare på att värdera våra källor. (Till läraren: Skolverket. Lärportalen Att läsa digitala texter – förhållningssätt och strategier)

Vi har samtidigt samtalat om vad var och en kan göra, i det lilla och i det stora, för att bidra till att skydda den biologiska mångfalden. Vidare genom att gå på stadsvandringar har vi också upplevt den lokala biologiska mångfalden med alla våra sinnen.


Har du funderat på att öppna ett insektshotell? Visste du att genom att äta vegetariskt hjälper du den biologiska mångfalden. Köp certifierat och ekologiskt! Dessa tips hittade vi på Globalamålen.se